ปลอดภัยไร้กังวลกับทุกเส้นทาง ด้วยระบบติดตามรถยนต์ GPS Tracking

GPS หรือ Global Positioning System มีชื่อเรียกภาษาไทยตามที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณทิตยสถานได้กำหนดไว้คือ “ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก” เป็นระบบที่ใช้หาพิกัด หรือบอกตำแหน่งสิ่งต่างๆ ว่าอยู่ตรงจุดไหนของโลก

ด้วยประสิทธิภาพของระบบ GPS ที่สามารถบอกตำแหน่งสิ่งต่างๆ ได้ทุกพิกัด ทำให้ GPS Tracking หรือ ระบบ ติดตาม รถ เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมใช้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในขณะขับรถ ซึ่งเมื่อติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ที่ตัวรถแล้ว ระบบจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลแล้วส่งไปก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการและส่งไปยังรถยนต์ที่ติดตั้ง ข้อมูลจะแสดงผลไปยังหน้าจออุปกรณ์ที่ติดในรถทันที ทำให้ผู้ขับรถยนต์สามารถตรวจสอบตำแหน่งและสถานะปัจจุบันของรถได้ตลอดเวลา และด้วยปัจจุบันระบบติดตามรถยนต์ มีราคาย่อมเยาขึ้นและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่   ระบบติดตามรถยนต์จะทำหน้าที่ติดตามและเตือนผู้ขับรถยนต์ให้ลดความเร็วหากขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

และด้วยประสิทธิผลในการบอกตำแหน่งรถยนต์ว่าอยู่ตรงจุดไหน หากหลงทางหรือรถวิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผน ระบบติดตามรถยนต์จะแจ้งเตือนทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากับการขับรถออกนอกเส้นทาง ที่สำคัญหากประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ระบบติดตามรถยนต์ จะแสดงข้อมูลบอกตำแหน่งรถยนต์ ช่วยอำนวยความสะดวกบอกพิกัดของจุดเกิดเหตุ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาติดตามเข้าไปช่วยเหลือ อีกหนึ่งการทำงานของระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking  ก็คือจะติดตามรถยนต์พร้อมรายงานข้อมูลในการขับขี่รถยนต์ประจำวัน เช่นสรุปการใช้น้ำมันที่ใช้ในเส้นทางที่วิ่ง หรือจำนวนครั้งและเส้นทางที่จอดในแต่ละวัน เป็นต้น ซึ่งทุกๆ วันในการขับขี่รถยนต์ระบบจะบันทึกพร้อมรายงานข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียด แล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ตรวจสอบการใช้รถประจำวันและค้นหาข้อมูลการใช้รถย้อนหลังได้ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ดูแลการขับขี่และระบบรถยนต์

จึงไม่น่าแปลกใจหากระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ตามท้องถนน เพราะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ผู้ขับรถยนต์ขับขี่ปลอดภัย ไร้กังวลในทุกๆเส้นทาง นอกเหนือจากตัวผู้ขับขี่รถยนต์ที่จะต้องขับรถอย่างมีวินัย เคารพกฎจราจรและอยู่ในความไม่ประมาท

บริการรับจ้างทำเงินเดือน อีกทางเลือกในด้านงานบุคคลให้กับองค์กรของคุณ

หลายบริษัทหลายองค์กรคงจะเคยประสบปัญหา การจัดการเงินเดือนของพนักงานในบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ ก็ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมทำเงินเดือนสำเร็จรูปทั้งสิ้น เพราะสะดวกในการคำนวน เงินได้ การหักภาษี หรือเงินประกันสังคมอื่นๆของพนักงานแต่การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปนั้น อาจจะมีข้อจำกัดในบางเรื่องเช่น หากพนักงานฝ่ายบุคคลที่เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมเงินเดือนลาออก บริษัทก็จะขาดผู้ที่ชำนาญในการใช้โปรแกรม หรืออีกปัญหาหนึ่งคือบริษัทอาจจะต้องลงทุนซื้อไลเซนส์โปรแกรมเงินเดือนใหม่อยู่เสมอ

การจ้างผู้ให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล จะให้บริการครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบให้ตลอดการให้บริการการรับจ้างทำเงินเดือนให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านฝ่ายบุคคล การรับจ้างทำเงินเดือนจึงเป็นทางเลือกของบริษัทที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะประโยชน์ของการรับจ้างทำเงินเดือนที่บริษัทผู้ว่าจ้างจะได้รับคือ การที่ไม่ต้องลงทุนซื้อไลเซนส์โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป ไม่ต้องเสียเงินต่อสัญญาของโปรแกรมเงินเดือนทุกปี อีกทั้งยังช่วยป้องกันข้อมูลเงินเดือนรั่วไหล จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลลดปัญหาการเข้าออกของพนักงานในเรื่องเงินเดือน ลดปัญหาที่พนักงานใหม่ต้องมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมในกรณีที่มีพนักงานฝ่ายบุคคลเก่าลาออก อีกทั้งหากได้ผู้รับจ้างทำเงินเดือนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้วยแล้วละก็ จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรของคุณตลอดการใช้งาน ช่วยให้ฝ่ายบุคคลลดขั้นตอนในการจัดการจ่ายเงินเดือน ซึ่งผู้รับจ้างทำเงินเดือนจะเป็นผู้วางระบบให้ ฝ่ายบุคคลจึงสามารถมีเวลาไปจัดการงานในส่วนอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นในการรับจ้างทำเงินเดือน บริษัทผู้ว่าจ้างจะได้รับจากการรับจ้างทำเงินเดือนคือการที่ผู้ว่าจ้างจะได้รายงานข้อมูลในส่วนต่างๆเช่น รายงานข้อมูลเงินเดือนนของพนักงาน  อีกทั้งยังสามารถกำหนดรายการรายรับรายจ่ายในด้านต่างๆของพนักงานเช่น ค่าเดือนทาง ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

นอกจากนั้นการใช้บริการรับจ้างทำเงินเดือน ยังเพิ่มความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการนำส่งเงินประกันสังคมหรือการนำหักภาษีในด้านอื่นๆทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังดูรายงานในด้านอื่นๆเช่นรายงานด้านภาษี รายงานปรับเงินเดือน เป็นต้น การใช้บริการรับจ้างทำเงินเดือนจึงเป็นตัวช่วยในการลดความยุ่งยากและความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคลในองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินงานในองค์กรของคุณ